קול קורא להשתתפות בוועדה אמנותית של חשיפה בינלאומית למוסיקה

קול קורא להגשת מועמדות לחברות בוועדות אמנותיות

פסטיבל חשיפה בינלאומית למוסיקה

בהפקת הצוללת הצהובה

 

צוללת צהובה – המקום למוסיקה בירושלים ע״ר, בשיתוף משרד החוץ, מקיימים מידי שנה בחודש נובמבר פסטיבל חשיפה בינלאומית למוסיקה בשני מחזורים: 1. ג׳אז ומוסיקת עולם. 2. רוק, ואינדי.

לפסטיבל מוזמנים ומגיעים כ 80 אנשי תעשיית המוסיקה מרחבי העולם ובפניהם מופיעים כ 50 הרכבים/להקות/אמנים מתחומי המוסיקה הנ״ל.

את ההרכבים בוחרות וועדות אמנותיות (לכל מחזור וועדה משלו ע״פ הז׳אנרים המדוברים) המורכבות מאנשי תעשיית המוסיקה הישראלית ו/או מרחבי העולם.

אנו פונים למועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש כחברים בוועדות אלה, להגיש מועמדות

על המועמדים להיות אנשי מקצוע בתחומי המוסיקה הרלוונטיים ועליהם להיות מומחים בעלי ידע והיכרות מעמיקים בתחומי המוסיקה אליהם הם מגישים את מועמדותם.

את ההצעה יש לשלוח אל המייל הבא: atchcbar@gmail.com עד ליום א׳ 2 באפריל 2017 בשעה 12:00

הצוללת הצהובה אינה מתחייבת להשיב לכל הפניות וכמו כן רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף תנאים ודרישות ו/או לקבוע קריטריונים נוספים למיון המועמדים, לפנות ביוזמתה לאנשים שלא הציגו מועמדותם, לא לקבל אף הצעה, והכל מבלי שתהא למועמדים

כל טענה או תביעה בקשר לכך.

אצ׳ה בר

מנכ״ל עמותת צוללת צהובה
Atcha Bar
YSM CEO

Tel: 972-2-6794040
Fax: 972-2-6790867
Yellow Submarine