קול קורא להגשת יצירות ספרות, שירה ומסות בנושא הגירה