מכתב לשר התרבות והספורט חילי טרופר

התייחסות כזו רצינית לתחום תוך הכרה בתרומתו כזרז לצמיחה כלכלית והיותו החוסן החברתי הלאומי הבהירו לכולנו כי אנו נמצאים בידיים טובות ובשר שאוהב תרבות ודואג לתרבות.

מכתב תודה לשר התרבות