למדיטק חולון דרוש/ה חשב/ת במשרה מלאה

מכרז פומבי מס’ 10/2019
למדיטק חולון דרוש/ה

חשב/ת במשרה מלאה

* רו”ח מוסמך, בוגר/ת תואר ראשון בחשבונאות, יתרון לבעלי תואר שני
* ניסיון בניהול צוות מנהלי חשבונות
* יתרון לבעלי ניסיון כחשב בתאגיד ציבורי ללא מטרות רווח בעל היקף פעילות משמעותי

טפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל במשרדי המדיטק ברח’ גולדה מאיר 6 חולון
או באמצעות פניה בדוא”ל: neta@mhc.org.il
בקשות להשתתפות במכרז יש להגיש להנהלת המדיטק עד ליום שני 12/8/19 בשעה 16:00

דני וייס, מנכ”ל