הזמנה להציע הצעות למכרז למשרת מנהל אמנותי לתיאטרון המדיטק לילדים ולנוער חולון