הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ”ל תיאטרון באר שבע

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ”ל תיאטרון באר שבע

 

הוועד המנהל של תיאטרון באר שבע (ע”ר) מודיע על הקמת ועדת איתור לתפקיד מנכ”ל התיאטרון, ומזמין את כל המעוניין להגיש מועמדותו לתפקיד.

 

דרישות התפקיד:

  • ניסיון ניהולי בכיר של 5 שנים לפחות (ניסיון בניהול מוסד תרבות – יתרון).
  • ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה וגופים עירוניים, ציבוריים ופרטיים.
  • השכלה אקדמית / מקצועית רלוונטית.
  • ניסיון בניהול תהליכים ויישום תכניות עבודה.
  • ניסיון בהכנה וניהול תקציב.
  • ניסיון מוכח בגיוס כספים (חובה).
  • יכולת ניהול, הנעה והפעלה של צוות עובדים.
  • יכולת עבודה תחת לחץ, אמינות, זמינות לעבודה אינטנסיבית.
  • משרה מלאה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
  • שליטה מלאה בשפות העברית והאנגלית.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד, מוזמנים לשלוח קורות חיים בצירוף העתקי מסמכים רלוונטיים, ושמות של שלושה ממליצים לפחות ואת פרטי הקשר עימם. את המסמכים יש לשלוח בדוא”ל לכתובת: shiranna@clalit.org.il.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 7.2.2017 בשעה 13:00. לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה.

ועדת האיתור אינה מתחייבת להשיב לכל הפניות ו/או לראיין את כל המועמדים. ועדת האיתור רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף תנאים ודרישות ו/או לקבוע קריטריונים נוספים למיון המועמדים, לפנות ביוזמתה לאנשים שלא הציגו מועמדותם, לשלוח למבחן התאמה מועמדים שיגיעו לשלב המיון הסופי, לא לקבל אף הצעה, והכל מבלי שתהא למועמד כל טענה או תביעה בקשר לכך.

הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחובת מכרז. ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שבו הצעה לא מילאה אחר דרישה כלשהי, להתעלם מאי מילוי הדרישה, אם לדעתה מדובר בדרישה שאינה מהותית; לפנות אל המועמד בבקשה לאימות פרטים, להבהרה, לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, בכל שלב כפי שתמצא לנכון, ולאפשר לו לתקן ולהשלים את הנדרש לצורך מילוי הדרישה או לפסול את מועמדותו.

 

הפניה מיועדת לגברים ונשים כאחד.