הפרסום הבוקר בתקשורת על החלטתו של ראש הממשלה להחרים את טקס א.מ.ת וחלוקת פרסים מביא לשפל נוסף את היחס לתרבות ולאמנות והפעם על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פרס א.מ.ת הנערך מדי שנה מאז 2002 בחסות לשכת רוה”מ ובנוכחותו, הוא אחד הפרסים החשובים הניתנים בישראל לאנשים פרטיים על תרומתם לחברה . עד היום חולקו קרוב ל 130 פרסים לאנשים מכל תחומי החיים שעשו וקידמו את התחום בו הם עוסקים.

הסיבה לחרם שהטיל רוה”מ היא זכייתו של הבמאי, השחקן והיוצר עודד קוטלר על הדברים שאמר בכנס שנערך לפני שנתיים.  ראש הממשלה הוא ראש הממשלה של כל אזרחי המדינה גם של אלו שלא הצביעו עבורו ודעתם שונה משלו כמעט בכל נושא אפשרי.

הזכות אותה נושא עמו ראש הממשלה  לכל מקום בארץ ובחו”ל ומתבטא בשלל נושאים שאינם מקובלים על חלק גדול של העם החי בישראל , אותה זכות של חופש הביטוי מוקנית גם לכל אזרח אחר במדינה גם אם אינו ראש ממשלה.

אבל חובתו של ראש הממשלה להתנהג בכבוד הראוי  לכל אדם גם אם אינו מבטא את אותן דעות. בהחלטתו  להחרים את הטקס נותן  ראש הממשלה את ידו לגל ההסתה ששוטף את ישראל לאחרונה נגד כל מי שדעתו שונה ונותן רוח גבית לגל העכור שמנסה לפגוע בחופש הביטוי והמחשבה בישראל.

פורום מוסדות התרבות רואה בצער ובחומרה את החרמת הטקס על ידי רוה”מ.

פורום  מוסדות התרבות קורא לרוה”מ לשנות את החלטתו להגיע לטקס ולהעניק את הפרס לקוטלר אשר זכויות רבות לו בתחום התרבות בישראל.