הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ”ל/ית בת-דור באר-שבע מרכז עירוני לאמנות המחול ע”ר