מלגות לאמנים בתחומי אמנויות הבמה במרכז וואטרמיל בארה”ב

מרכז וואטרמיל (Watermill Centre) בארה”ב, בניהולו של הבמאי רוברט ווילסון,

מציע מלגות לאמנים בתחומי אמנויות הבמה:

תכנית קיץ:

http://www.watermillcenter.org/international-summer-program/

ראו מידע מצ”ב.

תכנית רסידנסיס

http://www.watermillcenter.org/residencies/