שקיפות הוועדה לקציבת כהונתם של מנהלי מוסדות תרבות

מכתבה של התנועה לחופש המידע לשרת התרבות והספורט מירי רגב

hofesh_hameyda