פנייה לקבלת מידע אודות הניקוד לתמיכה בתיאטרונים

“… בבקשה להנחות את מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט למסור למוסדות התיאטרון הרפרטוארי את מסמכי הניקוד שניתן להם לצורך חישוב היקף התמיכה בהם”.
מצורפת פניית הפורום למשנה ליועץ המשפטי לממשלה

פניה בנושא קבלת מודלים

להורדה כקובץ PDF