עיכוב בעבודת משרד התרבות ובהעברת תקציבים

מכתב בהול לשרת התרבות בנושא העיכובים בפעילות המשרד בסיום אישורי תבחינים, העברת הודעות לכל המוסדות על גובה התמיכה לשנת 206 והשלמת העברת התמיכות למוסדות