סיכום שולחן עגול בשדרות

במפגש שנערך קרוב לשלוש שעות העלו המשתתפים מחשבות, רעיונות ותובנות כיצד לקדם את האמנות בישוב מרוחק מהמרכז, היחסים של האמנות, היוצרים במרכז, היצירה והתרבות בחלקי הארץ השונים, הצרכים של ישוב דוגמת שדרות וכד’.

Sderot-round-table-summary-2016