משרד התרבות פועל להפרטת תרבות לפריפריה

משרד התרבות פרסם מכרז להפרטת מפעל תרבות לפריפריה. במצב הקיים ובהתאם לנוסח המכרז שפרסם משרד התרבות החליטו ‘תרבות לישראל’ לא לגשת. נראה כי הפעילות של תרבות לפריפריה הולכת להפרטה, דבר שיסכן עד מאוד את כל המפעל הנפלא הזה הקיים כבר עשרות שנים.