מכתב תודה מסל תרבות ארצי

מכתב הוקרה עבור תמיכתו של פורום מוסדות תרבות במפעל סל תרבות ארצי

toda