חשש מקריסה וסגירה של מוסדות התרבות בישראל

מכתב דחוף בנושא שהעברנו לרוני חזקיהו, החשב הכללי במשרד האוצר.