חיסול מוסדות תרבות בבת ים

“תיאטרון נוצר, פסטיבל רחוב, חג המחזמר, פסטיבל נוער ארצי לתיאטרון ופסטקטורי אלו מוסדות
תרבות שאין ערים רבות היכולות להתגאות במגוון ואיכות כפי שקמו בבת ים…”