אי הפעלת קרן למבצעים ויוצרים עצמאיים – פגיעה קשה בעולם התרבות

מכתב לשרת התרבות מירי רגב

קרן יוצרים עצמאיים