admin

מכרז למתן שירותי יעוץ בענייני מוזיאונים ומוזאולוגיה

מצ”ב לעיונך, מרכז פומבי מס’ 5/2020 למתן שירותי יעוץ בענייני מוזיאונים ומוזאולוגיה, שפרסם אתמול, 21.10, משרד התרבות והספורט. לתשומת לבך, תאריך אחרון להגשת המכרז: 18.11.2020

דברי הסבר

משרד התרבות והספורט (להלן: “המשרד”) באמצעות מינהל התרבות (להלן: “המשרד” או “המינהל” או “המזמין”), פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ בענייני מוזיאונים ומוזאולוגיה (להלן: “השירותים” או “העבודות” ומבצע השירותים יקרא במסמכי המכרז “היועץ”) וזאת בהתאם לתנאים, לדרישות ולהוראות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן: “המכרז”).

 1. תקופת ההתקשרות:

1.1    תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת מיום חתימת הצדדים על החוזה (להלן: “תקופת ההתקשרות”).

1.2    המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן: “תקופת ההתקשרות הנוספת”), דהיינו תקופת התקשרות מקסימלית של 4 שנים סה”כ.

1.3    מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

1.4    כניסת ההסכם לתוקף ותחילת אספקת השירותים תהיה רק לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות על ידי הספק ועל ידי מורשה החתימה של המשרד. לצד האמור, המציע ייערך למתן השירותים מיד לאחר החתימה על ההסכם.

1.5    המשרד רשאי לבטל את ההסכם עם הספק / המציע הזוכה במידה ולא עמד הספק בהתחייבויותיו כולן או מקצתן ו/או ביצע את השירותים באופן שאינו לשביעות רצון המשרד ו/או אינן בהתאם לדרישות ו/או להוראות המשרד.

1.6    ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. יובהר כי נכון למועד זה לא קיים תקציב לביצוע התקשרות. מובהר כי ההצעות שיתקבלו במענה למכרז זה יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים של משרד האוצר. התקשרות זו וחתימת ההסכם מותנים בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית להתקשרות הנ”ל.

 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז/ תנאי סף:

רשאי להשתתף במכרז כל גוף שעומד במועד הגשת ההצעה בכל התנאים כמפורט להלן:

2.1    תנאי סף מנהליים (למציע):
כמפורט בסעיף 5.1 בנוסח המכרז

2.2     תנאי סף מקצועיים:

2.2.1      במועד הגשת ההצעה, למציע, ואם המציע הוא תאגיד – ליועץ המוצע מטעמו למתן השירותים, ניסיון של חמש (5) שנים לפחות, בעבודה מקצועית הכוללת עבודת אוצרות, רישום ותיעוד אוספים מקצועית במוזיאון מוכר (על פי חוק המוזיאונים, התשמ”ג – 1983), או במוסד המנוהל לטובת הציבור במטרה לשמר, לחקור ולהציג לשם הנאה וחינוך של הציבור, חפצים בעלי ערך תרבותי/אמנותי/היסטורי.

2.2.2      במועד הגשת ההצעה, המציע, ואם המציע הוא תאגיד – היועץ שמוצע מטעמו למתן השירותים, הינו בוגר קורס מוזאולוגיה מוכר או בעל תואר אקדמאי בתחום המוזיאלי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מובהר בזאת כי המציע רשאי להציע מטעמו יועץ שניסיונו נצבר בתקופת היותו שכיר, קבלן משנה או עצמאי.

הצעות למכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת במטה המשותף למשרדי המדע התרבות והספורט, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג’, קומה שלישית, ליד חדר 302. את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל עד לתאריך יום ד’, 18/11/2020 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב, למרכזת המכרז, גב’ רונית אפללו, מנהלת אגף א’ (תכנון, רכש ופרויקטים) באמצעות דואר אלקטרוני:

Ronitaf@most.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המשרד) וזאת עד לתאריך יום א’, ה-01/11/2020 בשעה 15:00.

באתר האינטרנט של המשרד יפורסם מסמך מענה לשאלות ההבהרה לפני המועד האחרון להגשת ההצעה.

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעות שיתקבלו במענה למכרז זה יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים של משרד האוצר.

נוסח מלא ומחייב של המכרז מתפרסם באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו למסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

מצ”ב הקישור להודעת המכרז שבאתר משרד התרבות והספורט

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/museums_and_museology

המשך יום טוב,

 

לירן אופק

אימפקט (ל.א.ב) בע”מ

נייד: 052-360-3082

למרכז סוזן דלל דרוש מנהל טכני

למרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, נוה צדק – תל אביב (ע”ר)

דרוש מנהל טכני

התפקיד כולל

 • ניהול וליווי מלא של הפרויקטים מרגע הקמתם ועד לביצוע הסופי
 • ניהול שוטף בהופעות
 • גיוס ושיבוץ עובדי במה
 • תאום לוגיסטי מול ספקים טכניים
 • אחריות לתקינות מערכות

דרישות התפקיד

 • בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בניהול טכני של מרכז/אולם בתחום אמנויות הבמה, הכולל מערכות תאורה והגברה
 • בעל ניסיון בניהול צוות עובדים
 • חרוץ, סבלנות ומוטיבציה גבוהה
 • תודעת שירות גבוהה, נועם הליכות ויחסי אנוש מעולים
 • בעל יכולת עבודה בתנאי לחץ
 • בעל יכולת עבודה עצמאית
 • בעל ידע בתפעול במות
 • בעל ידע בעבודות תחזוקה
 • ניסיון בניהול טכני בתחום המחול – יתרון
 • בעל תעודה חשמלאי מוסמך – יתרון
 • בעל תואר ראשון – יתרון

 • ידע וניסיון בתוכנות האופיס – Outlook, Excel, Word 
 • כושר ביטוי בע”פ ובכתב ברמה גבוהה
 • עברית-ברמת שפת אם, אנגלית-ברמה טובה מאוד

תנאי העסקה

 • משרה מלאה
 • תחילת עבודה: שנת 2021.

הפניה לגברים ונשים כאחד.

למעוניינים יש לשלוח קורות חיים לדואר אלקטרוני:

info@sdc.org.il

בציון “מנהל טכני”.

רק מועמדים מתאימים ייענו.

תל אביב דאנס 2020

שלום רב,

כמו בכל שנה, פסטיבל תל אביב דאנס 2020 היה אמור להתקיים בחודש אוגוסט 2020 על בימות מרכז סוזן דלל ולהציג ממיטב היוצרים מהארץ ומהעולם.

למרות הציפייה לפתיחת האולמות לקהל הרחב, לצערנו הבנו שהפתיחה באוגוסט אינה ריאלית שכן לא פותחים את מוסדות התרבות.

לכן, למרות הכל החלטנו לא לוותר ולהפיק פסטיבל לפלטפורמה דיגיטלית ברמה הגבוהה ביותר לקהל וליוצרים. בפסטיבל יוצגו 9 יצירות של כוריאוגרפים ישראלים מהשורה הראשונה, שעובדים במלוא המרץ על יצירותיהם. הפסטיבל יציג כ-8 מתוכן בכורות עולמיות! לא מובן מאליו בתקופה זו להצליח להעלות בכורות.

אנחנו שמחים להציג את רשימת היוצרים שלקחו יחד איתנו את הצעד האמיץ: אורלי פורטל, להקת שאדן למחול, עדי בוטרוס, אנאבל דביר, אנסמבל מחול קייזר אנטונינו, אלה רוטשילד, רנה שינפלד, רועי אסף, ושלומית פונדמינסקי.

אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולעקוב אחר לוח השידורים של הפסטיבל. כל יצירה תהיה זמינה כ-5 ימים. אנחנו מזמינים אתכם להזמין כרטיסים ולהעביר לחברים

לאתר תל אביב דאנס: https://telavivdance.suzannedellal.org.il/

הרבה תודה

ענת

ענת פישר לבנטון , מנכ”ל | Anat Fischer Leventon, CEO

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון, נווה צדק, תל אביב (ע”ר)

Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre, Tel Aviv

5 Yehieli St Neve Zedek, Tel Aviv 65149, ISRAEL

Tel: 03-5105657  Mobile: +972-50-8885666

 

למדיטק חולון דרוש/ה חשב/ת במשרה מלאה

מכרז פומבי מס’ 10/2019
למדיטק חולון דרוש/ה

חשב/ת במשרה מלאה

* רו”ח מוסמך, בוגר/ת תואר ראשון בחשבונאות, יתרון לבעלי תואר שני
* ניסיון בניהול צוות מנהלי חשבונות
* יתרון לבעלי ניסיון כחשב בתאגיד ציבורי ללא מטרות רווח בעל היקף פעילות משמעותי

טפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל במשרדי המדיטק ברח’ גולדה מאיר 6 חולון
או באמצעות פניה בדוא”ל: neta@mhc.org.il
בקשות להשתתפות במכרז יש להגיש להנהלת המדיטק עד ליום שני 12/8/19 בשעה 16:00

דני וייס, מנכ”ל